http://www.implanty-bydgoszcz.eu/badanie-sluchu.html
Badanie s??uchu Bydgoszcz
W przypadku stwierdzenia u danej osoby ostrego lub przewlek??ego zapalenia zatoki czo??owej z utrudnionym odp??ywem wydzieliny zapalnej mo??e by─? konieczna endoskopowa operacja zatok. Do najcz─???ciej wykonywanych w Bydgoszczy endoskopowych operacji zatok nale??─?: punkcja Becka oraz zewn─?trznosowe operacje zatok czo??owych. Punkcja Becka jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym nasi─?kowym, natomiast zewn─?trznosowe operacje zatok – w znieczuleniu og??lnym dotchawicznym. Plac??wka w Bydgoszczy oferuje r??wnie?? m.in. szczeg????owe badania s??uchu oraz operacje plastyczne uszu.
Data utworzenia: 2017-09-13 08:15:15 Wrzucone przez: http://www.implanty-bydgoszcz.eu/badanie-sluchu.html Wrzucone przez: http://www.implanty-bydgoszcz.eu/badanie-sluchu.html