http://www.implanty-bydgoszcz.eu/badanie-sluchu.html
Badanie słuchu Bydgoszcz
W przypadku stwierdzenia u danej osoby ostrego lub przewlekłego zapalenia zatoki czołowej z utrudnionym odpływem wydzieliny zapalnej może być konieczna endoskopowa operacja zatok. Do najczęściej wykonywanych w Bydgoszczy endoskopowych operacji zatok należą: punkcja Becka oraz zewnątrznosowe operacje zatok czołowych. Punkcja Becka jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym nasiękowym, natomiast zewnątrznosowe operacje zatok – w znieczuleniu oglnym dotchawicznym. Placwka w Bydgoszczy oferuje rwnież m.in. szczegłowe badania słuchu oraz operacje plastyczne uszu.
Data utworzenia: 2017-09-13 08:15:15 Wrzucone przez: http://www.implanty-bydgoszcz.eu/badanie-sluchu.html Wrzucone przez: http://www.implanty-bydgoszcz.eu/badanie-sluchu.html